• 03
 • 01
 • 04
 • 02

Základní informace k přijímacímu řízení

Základní informace pro uchazeče zde

Termíny školních přijímacích zkoušek pro 4. leté maturitní obory

1. termín: 12. dubna 2024 

2. termín: 15. dubna 2024 

Náhradní termíny: 29. a 30. května 2024

Uchazeči budou o termínu a organizaci jednotné přijímací zkoušky včas informováni pozvánkou.

K JPZ je nutné dostavit se v dostatečném předstihu. Nezapomeňte přinést pozvánku k JPZ.

Pro učňovské obory se přijímací zkouška nekoná - ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče podle kritérií přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky.

Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce a webových stránkách školy 15. května 2024.

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/20245

Kód oboru      

Název oboru

Délka

Forma

Počet přijímaných žáků

41-42-M/01

Vinohradnictví

  4

DE

40

41-41-M/01

Agropodnikání - vinařská turistika a sommelierství

  4

DE

40

41-52-H/01

Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

  3

DE

20

66-51-H/01

Prodavač se zaměřením na aranžování a prodej květin

  3

DE

12

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit