• 03
 • 04
 • 01
 • 02

iKAP JMK II

ikap

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Zkrácený název: iKAP JMK II

Doba trvání: 1. 9. 2020 - 31. 8.2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 390 219 432,07 Kč

Celkový rozpočet projektu pro školu: 6 227 670,15 Kč

Popis projektu:

Hlavním cílem je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Cílem projektu je zlepšení systému metodické podpory pomocí organizace aktivit podporujících síťování organizací. 

Cíle bude dosaženo pomocí navázaní vztahů s řediteli a učiteli obdobně zaměřených SŠ, zároveň pomocí vytvoření platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů. Projekt bude zaměřen na management SŠ, kde dochází v poslední době k velké generační výměně. Výsledky budou předávány prostřednictvím pravidelných porad SŠ a VOŠ, které spadají pod odbor školství Jihomoravského kraje.

Aktivity projektu, které bude realizovat naše škola:

 • Žáci budou moci využívat kroužky a přednášky odborníků z praxe
 • Škola bude organizovat výukové dny pro partnerské SŠ a ZŠ
 • Proběhne modernizace učebny chemické laboratoře a bude vybudováno odborné  pracoviště (specializovaná laboratoř) pro výrobu vína a zpracování hroznů, ovoce a zeleniny. Obě laboratoře budou nově vybaveny moderní laboratorní technikou, stroji a přístroji, nábytkem, chemikáliemi a pomůckami.
 • Bude zřízena platforma pro odborné tematické setkávání pracovníků, pedagogů a managmentů škol v rámci centra Centra odborného vzdělávání pro vinařství a vinohradnictví

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU

Výstupy projektu

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit