• 01
 • 02
 • 03
 • 04

Junior Achievement /JA Czech

Naše škola je do projektu zapojena od šk. oku 2020/2021.

Projekt JA Studentská firma probíhá v rámci výuky v prvním ročníku nástavbového studia.

Junior Achievement vyvinula a aplikuje dlouhodobou ucelenou koncepci ekonomického vzdělávání pro základní, střední a vyšší odborné školy.

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace JA Worldwide.

Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Ve spolupráci s JA Czech probíhá na naší škole jedinečný vzdělávací program zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky: JA Studentská firma.

Tento praktický learning-by-doing program vychází z 3 základních pilířů: teorie, studentská firma a mentor. Mohou být doplněny ještě dalšími krátkodobými vzdělávacími projekty.

Vzdělávací cíle projektu jsou: rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost a zprostředkovat studentům kontakt s mentory/odborníky z praxe.  

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit