• 03
 • 02
 • 04
 • 01

Učební obory

Zahradník - se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

Žáci tohoto učebního oboru získávají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnictví, sadovnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Obor je rozšířen o odborné předměty vinohradnictví, vinařství, sommeliérství a zpracování hroznů. Učí se připravovat optimální podmínky pro pěstování zahradnických kultur, ovocných rostlin a révy vinné ve sklenících i ve volné půdě a dále mnnožit, vysazovat, ošetřovat, hnojit nebo provádět ochranu rostlin před škodlivými činiteli. Do výuky je zařazen i předmět Zahradnické stroje a zařízení, jehož náplní je oprava a údržba mechanizace včetně obsluhy jednoduchých zahradnických strojů. Po jeho absolvování učni získají řidičské oprávnění skupiny T. Žáci ovládají způsoby zpracování květin do běžných vazačských a aranžérských výrobků. Osvojují si základy obchodní činnosti v zahradnickém podnikání a chování ve styku se zákazníkem. Klasická výuka a odborný výcvik probíhající ve školním sklepním hospodářství, Františkánské zahradě, školních sadech a vinicích, je doplněn také zájmovými kroužky (včelařský, zahradnický, sportovní) a zahraniční spoluprací se zemědělskými školami (Rakousko, Francie, Srbsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Po úspěšném absolvování 3. ročníku a vykonání učňovských zkoušek je absolvent připraven k výkonu povolání zahradník, vinohradník nebo vinař.  Popřípadě může ve studiu na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní zkoušku.

        Vzdělávání probíhá podle platných Školních vzdělávacích programů

 

Prodavač - aranžování a prodej květin

Studium je vhodné pro dívky i chlapce. V odborných předmětech se vyučuje ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, daňová evidence, propagace. V odborné přípravě převažuje praktická složka - odborný výcvik, kde žák získá přehled o pěstování květin, přípravě květin k prodeji, vázání a aranžování. Naučí se upravovat interiéry bytů, hotelů a veřejných prostor. Žáci se v průběhu studia zúčastňují různých celostátních i zahraničních aranžérských soutěží.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale i v roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Absolvent je schopen plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, přípravou zboží k prodeji, prodejem zboží různého sortimentu a se zajišťováním služeb souvisejících s prodejem zboží. Absolvent může najít uplatnění v obchodně provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

Vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent výuční list certifikovaný EU (tzn. že může bez problémů okamžitě vykonávat toto povolání v rámci všech zemí EU) pro výkon povolání prodavač/aranžér květin. Po nezbytném zapracování mohou zastávat další obchodně provozní funkce nebo se stát samostatným obchodníkem, popřípadě si zvýšit vzdělání v nástavbovém studiu Podnikání.

        Vzdělávání probíhá podle platných Školních vzdělávacích programů

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit