• 02
 • 04
 • 01
 • 03

Analytický rozbor vína a hroznového moštu

K rychlým informativním rozborům je využíván Alpha analyzátor, na kterém je prováděna:

 Analýza hroznů a moštů

 • potenciální alkohol
 • cukr – glukóza+fruktóza
 • celkové kyseliny
 • pH
 • asimilovatelný dusík YAN

Rozbor vína

 • skutečný alkohol
 • cukr – glukóza+fruktóza
 • celkové kyseliny
 • těkavé kyseliny
 • extrakt
 • kys. jablečná, mléčná, vinná, octová

Dle přání zákazníka lze provést ve víně následující analýzy:

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Výpočet celkového alkoholu
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy
 • Stanovení redukujících látek
 • Stanovení těkavých kyselin
 • Stanovení celkových kyselin
 • Výpočet veškerého extraktu
 • Výpočet bezcukerného extraktu
 • Stanovení bílkovin (bentotestem) a dávky číření
 • Stanovení organických kyselin (kys. jablečná, kys. mléčná)
 • Stanovení železa (vhodné při používání železných tanků)
 • Stanovení pH vína

Na veškeré analýzy je vystaven protokol o rozboru.

Analytický rozbor vína pro komisi VOC a zatřiďování vín komise SZPI

Rozbor vína pro státní zemědělskou a potravinářskou inspekci pro účely hodnocení a zatřiďování vín a pro komisi VOC. Součástí rozborů je protokol o zkoušce. Rozbory se provádí 2x, jak to ukládá nařízení pro zatřiďování vína. Veškeré metody jsou akreditované ČIA.

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Výpočet celkového alkoholu
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení celkových kyselin
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy
 • Stanovení těkavých kyselin
 • Výpočet veškerého extraktu
 • Výpočet bezcukerného extraktu

Analytický rozbor pro zemská vína a svatomartinská vína

 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Stanovení celkových kyselin
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy

Ceník rozborů ke stažení

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit