• 03
 • 02
 • 04
 • 01

Analytický rozbor vína a hroznového moštu

K rychlým informativním rozborům je využíván Alpha analyzátor, na kterém je prováděna:

 Analýza hroznů a moštů

 • potenciální alkohol
 • cukr – glukóza+fruktóza
 • celkové kyseliny
 • pH
 • asimilovatelný dusík YAN

Rozbor vína

 • skutečný alkohol
 • cukr – glukóza+fruktóza
 • celkové kyseliny
 • těkavé kyseliny
 • extrakt
 • kys. jablečná, mléčná, vinná, octová

 Ceník analyzátoru Alpha: ceny platné od 1.1.2018

Druh rozboru

Cena s DPH

A 01 – Analýza hroznů a moštů

(potencionální alkohol, cukr - glukóza + fruktóza, celkové kyseliny, pH, asimilovatelný dusík YAN)

250,-

A 02 – Rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza)

180,-

A 03 – Rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza, celkové kyseliny)

230,-

A 04 – Rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza, celkové kyseliny, SO2 volná, veškerá)

320,-

A 05 –  Celkový rozbor vína

(skutečný alkohol, cukr -  glukóza + fruktóza, celkové kyseliny, SO2 volná, veškerá, těkavé kyseliny, extrakt)

550,-

A 06 – Rozbor vína – stanovení kyselin

(celkové kyseliny, kys. jablečná, mléčná, vinná, octová, pH)

250,-

A 07 – jednotlivá položka

100,-

Dle přání zákazníka lze provést ve víně následující analýzy:

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Výpočet celkového alkoholu
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy
 • Stanovení redukujících látek
 • Stanovení těkavých kyselin
 • Stanovení celkových kyselin
 • Výpočet veškerého extraktu
 • Výpočet bezcukerného extraktu
 • Stanovení bílkovin (bentotestem) a dávky číření
 • Stanovení organických kyselin (kys. jablečná, kys. mléčná)
 • Stanovení železa (vhodné při používání železných tanků)
 • Stanovení pH vína

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Přehled analýz

Cena s DPH

Alkohol skutečný (destilačně – OIV)

145,-

Celkové kyseliny (titračně – OIV

70,-

Těkavé kyseliny (destilačně – OIV)

130,-

Volný SO2 (titračně – OIV)

45,-

Veškerý SO2 (titračně – OIV)

65,-

Cukr - glukóza a fruktóza (enzymaticky – OIV)

320,-

Cukr - glukóza a fruktóza a sacharóza (enzymaticky – OIV)

470,-

Stanovení bílkovin (turbimetr) a stanovení dávky čiřidla

70,-

Speciální analýzy

Cena s DPH

Organické kyseliny – mléčná (enzymaticky)

210,-

Organické kyseliny – jablečná (enzymaticky)

210,-

Bezcukerný extrakt (samostatně)*

700,-

Bílkoviny – chladotepelný test

70,-

Bílkoviny – bentotest – stanovení dávky čiřidla

120,-

Bílkoviny (chladotepelný test+ bentotest + stanovení dávky čiřidla)

140,-

pH

70,-

Stanovení železa(spektrofotometrie)

250,-

* nutno stanovit hustotu, alkohol, cukr

Na veškeré analýzy je vystaven protokol o rozboru.

Analytický rozbor vína pro komisi VOC a zatřiďování vín komise SZPI

Rozbor vína pro státní zemědělskou a potravinářskou inspekci pro účely hodnocení a zatřiďování vín a pro komisi VOC. Součástí rozborů je protokol o zkoušce. Rozbory se provádí 2x, jak to ukládá nařízení pro zatřiďování vína. Veškeré metody jsou akreditované ČIA.

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Výpočet celkového alkoholu
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení celkových kyselin
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy
 • Stanovení těkavých kyselin
 • Výpočet veškerého extraktu
 • Výpočet bezcukerného extraktu

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Druh rozboru

Cena s DPH

Celkový rozbor vína (VOC)

(alkohol skutečný, alkohol celkový, hustota relativní, celkové kyseliny, těkavé kyseliny, bezcukerný extrakt, SO2 volný,  SO2 veškerý, cukr - glu+fru+sach)

920,-

Celkový rozbor SZPI

980,-

Analytický rozbor pro zemská vína a svatomartinská vína

 • Stanovení skutečného alkoholu
 • Stanovení celkových kyselin
 • Stanovení volného a veškerého oxidu siřičitého
 • Stanovení cukru ve víně - množství glukózy a fruktózy a sacharózy

Ceník: ceny platné od 1. 1. 2018

Druh rozboru

Cena s DPH

Rozbor svatomartinská vína+síra

(alkohol skutečný, celkové kyseliny,  SO2 volný,  SO2 veškerý, cukr - glu+fru)

700,-

Rozbor zemská vína                                                           

(alkohol skutečný, celkové kyseliny, cukr - glu+fru)

550,-

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit