• 02
 • 03
 • 01
 • 04

Domov mládeže

Základní údaje o domově mládeže

Název: Domov mládeže – Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Sídlo: Sobotní č. 101, 691 42, Valtice

Identifikační číslo organizace: 60680318

Právní forma: příspěvková organizace

Provozovatelem organizace: Střední vinařská škola Valtice, Sobotní č. 116, 691 42, Valtice

Platbu za stravu ve školní jídelně a ubytování v Domově mládeže bezhotovostně převodem na bankovní účet 1381936359/0800, variabilní symbol 9.

Ve zprávě pro příjemce uvést text - strava, ubytování a jméno studenta. Výše zálohy za stravu a ubytování na DM 4 500 Kč/měsíc, záloha za stravu dojíždějících žáků 900 Kč/měsíc.

 

Kontakty:

Vedoucí vychovatel: Bc. Roman Penčák, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.svisv.cz       

telefonní čísla: +420 519 361 748 - vychovatelé

                         +420 736 676 697

Ubytování pro veřejnost: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 777 101 849

Budova domova mládeže, Sobotní č. 116

Budova domova mládeže je umístěna přímo v areálu Střední vinařské školy ve Valticích. Kromě ubytovacích prostor jsou zde klubovny, studovny, čajové kuchyňky, posilovna, knihovna, sportovní místnost, ohniště a parkoviště pro 20 osobních aut. Objekt je umístěn na okraji města v blízkosti vinařského centra u romantické klasicistní gloriety Kolonády na Rajstně, která láká k prohlídce. Samotná cesta do školy trvá cca 1 minutu.

Umístění: 10 minut pěšky z centra Valtic/Nám. Svobody a od autobusového zastávky/Valtice aut.st. ve Valticích, 20 minut pěšky od vlakového nádraží (pozn.: u vlakového nádraží je autobusová zastávka, linkou č. 555 lze zpravidla dále pokračovat do centra města Valtic/Valtice aut.st., doba trvání cca 3 min.).

Hlavní účel Domova mládeže

 • poskytovat žákům SViŠ Valtice a GSŠ a SOU Mikulov ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních a vyšších odborných škol
 • vést žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností
 • zabezpečit žákům stravování

V domově mládeže je ve školním roce 2023/2024 ubytováno 112 žáků: SVIŠ Valtice - 110 žáků, GSŠM Mikulov – 2 žáci. Ubytovaní jsou rozděleni do 5 výchovných skupin se zřetelem na věk, navštěvovanou školu, ročník, jakožto i s přihlédnutím na jejich individuálním potřebám

 1.  VÝCHOVNÁ SKUPINA – vychovatel Jitka Machálková

 2.  VÝCHOVNÁ SKUPINA – vychovatel Bc.  Vít Balabán

 3.  VÝCHOVNÁ SKUPINA – vychovatel Bc. Roman Penčák

 4.  VÝCHOVNÁ SKUPINA – vychovatel Jitka Suchomelová

 5. VÝCHOVNÁ SKUPINA – vychovatel Bc. Jana Musilová

Výchovnou činnost zajišťuje vychovatel na domově mládeže. Výchovně vzdělávací činnost vychází ze školního plánu činností domova mládeže zpracovaného na příslušný školní rok. Plán stručně charakterizuje školské zařízení i organizační podmínky. Stanovuje konkrétní cíle, formy, metody a obsah výchovy a vzdělávání. Je rozpracován na akce pro celý domov. Zpracovává také činnosti zájmových útvarů. Soužití v kolektivním zařízení upravuje vnitřní řád.

Ubytování pro studenty: Úplata za ubytování činí v třílůžkovém pokoji 1500 Kč za 1 lůžko a jeden kalendářní měsíc. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci.

Ubytování pro skupiny i jednotlivce: Během školního roku v provozu pouze o víkendech. Bližší informace v sekci Služby veřejnosti - Ubytování.

Původní objekt (internát) byl pro žáky a žákyně vinařské školy otevřen v roce 1974. Domov mládeže ubytovává chlapce i dívky Ve dvoupodlažní budově je 52 třílůžkových pokojů s připojením na internet - wifi (vždy dva třílůžkové pokoje mají společnou chodbičku, WC a koupelnu a tvoří tzv. buňku). Celková kapacita ubytování je 156 lůžek a ubytování je zařazeno do 1. kategorie. Pokoje jsou tedy uspořádány do buněk a to 13 buněk v I. patře  - chlapci a 13 buněk ve II. patře - dívky a příslušenství tvoří: knihovna, klubovna s počítačem, studovna s televizí, 2 čajové kuchyňky vybavené lednicí, vařičem, mikrovlnkou a varnou konvicí, 2 místnosti pro vychovatele, sušárna, posilovna, prostor pro stolní tenis, stolní fotbal a kulečník. K dispozici má každý žák svůj uzamykatelný botník, šatní skříň na buňce a skříň na pracovní věci.

Sportovní aktivity mohou být provozovány jak ve fitness, vybaveném posilovacími stroji, zrcadly a volnou plochou na cvičení, tak ve víceúčelové sportovní hale Střední vinařské školy ve Valticích (cca 10 min. chůze) a zařízením pro tenis, odbíjenou, košíkovou, futsal a florbal. V žákovské knihovně je možné si vybrat z 1000 ks knih. Pomůcky, vybavení pro zájmovou činnost a veřejné prostory jsou žákům k dispozici. Travnatá plocha v areálu před domovem mládeže slouží k relaxačnímu pobytu žáků, hojně využívaný je i prostor ohniště obklopený lavicemi na sezení.

V budově domova mládeže je umístěna školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování žákům ubytovaných na domově mládeže. Jedná se o moderní školní jídelnu-výdejnu s kapacitou 400 jídel. Jídelna se svými 100 místy je koncipována jako víceúčelový prostor, lze ji využít rovněž na akce – konference, divadelní představení, koncerty.

Estetický vzhled všech prostor domova mládeže výrazně doplňují zahradnické práce žáků školy.

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do domova mládeže

V domově mládeže neprobíhá klasické přijímací řízení. Do domova mládeže žáky a studenty zařazujeme na základě přihlášek. S možností ubytování jsou noví žáci a studenti seznamováni s rozhodnutím o přijetí na školu. Nabídka ubytování je také zveřejněna na našich webových stránkách. Žáci postupující do vyšších ročníků se přihlašují v termínu stanoveném ředitelem školy, tj. do 30. 6. příslušného roku, pro nové studenty probíhá přijímací řízení do 30. 7. daného roku. Po tomto termínu probíhá další přijímání žáků individuálně, dle kapacity internátu. Nástup do domova mládeže je možný pouze na základě podané přihlášky k ubytování a přílohy k přihlášce, vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování a rozhodnutí o přijetí ke studiu na střední školu. Pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu, domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně.

Vybavení pro volný čas

Domov mládeže disponuje širokou nabídkou prostor, vybavení a organizovaných nebo spontánních činností pro hodnotné využití volného času žáků. K využití se nabízí:

 • travnatá plocha v areálu před domovem mládeže sloužící k relaxačnímu pobytu žáků s ping- pongovým stolem
 • prostor ohniště obklopený lavicemi na sezení
 • fitcentrum/posilovna
 • studovna s TV a PC/společenská místnost
 • herna s kulečníkem a stolním fotbalem
 • dvě čajové kuchyňky
 • internetová pracoviště
 • internetové připojení ve všech pokojích, studovně, herně – wifi

Zájmová činnost

Kromě spontánních aktivit si mohou žáci a studenti vybrat z nabídky zájmových kroužků:

 • Fotbalový
 • Basketbalový
 • Florbalový
 • Divadelní
 • Včelařský
 • Fotografický

NABÍDKA SLUŽEB:

stravování

Kuchyň je v provozu celoročně, maximální kapacita kuchyně je 400 jednotlivých jídel denně, kapacita jídelny – 100 míst terasa.

ubytování

V ubytovací části je k dispozici 52 trojlůžkových pokojů s příslušenstvím, vždy dva třílůžkové pokoje mají společnou chodbičku, WC a koupelnu.

studovna

Místnost je vybavená televizí a počítačem s připojením k internetu.

fitness

Posilovací stroje, zrcadlová stěna, volná plocha ke cvičení s gumovou podlahou.

víceúčelová hala

Polyuretanový povrch, vybavení pro tenis, florbal, futsal, odbíjenou a košíkovou.

čajové kuchyňky

2 místnosti vybavených lednicí, vařičem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, žehlícím prknem a žehličkou.

herna

kulečník, stolní fotbal, stolní tenis,

internet

Bezdrátové připojení - wifi

multimedia

dataprojektor, ozvučení

Zajímavosti ze školy

Vedle německé obecné a měšťanské školy ve Valticích, zaujímala mimořádné postavení dvouletá rolnicko-ovocnicko-vinařská škola, která byla založena v roce 1873. Svým významem již tehdy přerostla široké okolí a byla navštěvována žáky z celé monarchie, ba nescházeli ani zahraniční studenti z Turecka a z tehdejšího Ruska. Na počátku 20. století byla již skutečným střediskem zemědělského pokroku, hlavně pro otázky speciální zemědělské výroby, vinohradnictví a ovocnictví. Naše škola je také na jedné z nejstarších ulic ve Valticích, kdy Sobotní ulice, původně tvořila nejstarší část města. Sahala od Horní brány k Dolní bráně, dnes sahá jen k Mikulovské ulici.

Celokrajový význam měla česká státní rolnická, ovocnicko-vinařská škola, která byla otevřena v roce 1921, a která navazovala na někdejší německou zemědělskou školu. Měla dva ročníky a moderně vybavený školní statek o výměře 33 ha polí, 1 ha luk a pastvin, 4 ha ovocných a zelinářských zahrad, 1 ha ovocných a révových školek, 4,75 ha vinic a 1 ha stavební plochy. Také se pamatovalo na intenzívní dobytkářství, drůbežářství a včelařství. Při škole byl internát pro 40 žáků. Řada uznání na zemědělských výstavách svědčila o její vzestupné úrovni.

Také zemědělská škola ve třicátých letech projevovala výraznou aktivitu. Ministerstvo zemědělství štědře pamatovalo na další vybavení školy moderním vnitřním zařízením a pomůckami. Pozemkovou reformou získala pro školní statek 9,76 ha pozemků, takže před okupací obhospodařovala školní statek na 50 ha půdy. Zvláštní péče byla věnována vinicím. Sortiment pěstovaných odrůd byl rozšířen o Neuburgské, Sauvignon a Müller-Thurgau. Zpracované víno se nejdříve odprodávalo v sudech, kvalitní druhy později v lahvích. V roce 1924 byly nově založeny ovocné školky, kde se každoročně vyškolilo 4000—5000 stromů, hlavně meruněk, třešní a švestek. Škola každoročně pořádala řadu speciálních kursů z vinařství, ovocnářství a též o chovu zvířat, čímž ovlivňovala zemědělství v širokém okolí.

Víte, že Mark Zuckerberg poprvé Facebook spustil začátkem roku 2004, kdy bydlel v internátním pokoji na Harvardu? „Tož naše internátní pokoje jsou vlastně takovým malým Harvardem mezi vinařskými školami.“

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit