• 04
 • 02
 • 01
 • 03

Autoškola pro veřejnost

Nabízíme výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění pro skupiny "T" a "B".

CENÍK AUTOŠKOLY

VEŘEJNOST:

Výuka a výcvik k získání ŘO skupiny B                      19 000,- Kč

Výuka a výcvik k získání ŘO skupiny T                      25 000,- Kč

Rozšíření B/T                                                                 10 000,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku                                        500,- Kč

Doplňovací výcvik osobní automobil                              550,- Kč/vyuč. hod.

Doplňovací výcvik traktor                                                600,- Kč/vyuč. hod.

 

Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce (teoretická, nebo praktická zkouška), může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před

další zkouškou podrobit nové výuce, nebo novému výcviku podle § 39 odst. 2 zákona č. 247/2000 sb.

Nová výuka teoretické části                                                                                       4 000,- Kč

(v individuálním režimu = na 4 hodiny samostudia 1 hodina konzultace)

Nový výcvik v předepsaném rozsahu pro danou skupinu vozidla                       15 000,- Kč

Pozn.: vyučovací hodina trvá 45 minut.

Další informace k výuce a výcviku - Ing. Petr Hřebačka, tel.: 724 240 820

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit