• 01
 • 03
 • 02
 • 04

Základní senzorické zkoušky

Termíny senzorických zkoušek pro rok 2022 - 26. 4. a 28. 4. 2022, 3. 5. a 5. 5. 2022 

Agrolaboratoř SVIŠV Valtice organizuje výcvik a výběr degustátorů dle zákona č. 321/2004 Sb. A vyhlášky č. 323/2004 Sb., senzorické zkoušky I. stupně dle ČSN ISO 8586-1 pod záštitou Ministerstva zemědělství.

Posuzovatelé, kteří provádějí hodnocení jakosti potravin, mají splňovat podmínky zaručující jejich dostatečné předpoklady pro vykonávání hodnocení. Proto jsou povinni podrobit se senzorickým zkouškám (dle směrnice pro výcvik a výběr posuzovatelů pro senzorickou analýzu ČSN ISO 8586-1). Je třeba potvrdit schopnost rozpoznání a vnímání základních chutí a pachů, schopnost barevného vidění. Tyto zkoušky nabízí Střední vinařská škola Valtice v potřebném rozsahu.

Žadatelem o provedení senzorické zkoušky 1. stupně dle ČSN EN ISO 8586 může být:

 • student a zaměstnanec Střední vinařské školy Valtice
 • osoba, která prokáže zájem o absolvování základních senzorických zkoušek - externí žadatelé (vinaři, pracovníci v potravinářství, široká veřejnost apod.)

Senzorické zkoušky jsou jednodenní, začátek je každý den od 13:00 (prezentace 30 minut před zahájením zkoušek), skládají se ze sedmi dílčích zkoušek – chuti, čichu a zraku.

Zkouškám předchází seznámení se základními chutěmi - 6 vzorků základních chutí - (sladká, slaná, kyselá, hořká, umami a kovová).

 • Zkouška pro detekci základních chutí ve vodném roztoku -11 modelových vzorků
 • Zkouška rozlišování intenzity chutě trojúhelníkovou zkouškou
 • Zkouška rozlišování intenzity chutě
 • Zkouška rozlišování intenzity textury - viskozita
 • Zkouška popisu pachu
 • Zkoušky pro rozlišování intenzity pachu
 • Zkouška rozlišování intenzity barvy a zákalu

Před provedením senzorických zkoušek musí žadatel zaplatit poplatek ve výši 1200 Kč nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. Pokud platba nebude provedena, nebude žadatel zařazen do daného termínu zkoušky.

Doporučení:

doporučujeme před zkouškami nekonzumovat velmi ostrá, kořeněná, slaná, sladká nebo jinak ovlivňující jídla a také káva a kouření tabákových výrobků moc nepřispívají k úspěšnému vykonání zkoušek. Dále je zákaz použití jakýchkoliv parfému, deodorantů a rtěnek.

Úspěšný absolvent základních senzorických zkoušek získá osvědčení o absolvování zkoušek, jehož platnost je omezena dle úspěšnosti zkoušky na 3 roky nebo 5 let. Osvědčení je vystaveno v den konání zkoušek.

 

Výcvik hodnotitelů pro výběr odborných posuzovatelů základních senzorických zkoušek 1. stupně

pro 15 účastníků  (13:00 – 17:00), cena 800,-              termín:  22.4.2022

Výcvik probíhá v omezeném rozsahu účastníků během jednoho dne v dopoledních hodinách, min. týden před stanoveným termínem základní senzorické zkoušky určeném pro výběr posuzovatelů podle ČSN EN ISO 8586. 

Základem je získání a prohloubení základní úrovně znalostí z oblasti senzorické analýzy před následující zkouškou 1. stupně výběru hodnotitelů.  Žadatelé budou formou přednášky a diskuse seznámeni s problematikou senzorického posuzování a prověřování svých smyslových schopností na základě zraku, čichu a chuti.

Žadatelé si prakticky procvičí své senzorické schopnosti a paměti v posuzování vzorků během 10 zkoušek, které mají klíčové organoleptické charakteristiky.

 • Pro prokázání rozdílů v chuti při vysokých a nízkých koncentrací a pro výcvik posuzovatelů správně je rozlišovat a popisovat jednotlivé chutě, jsou použity zkoušky srovnávání, rozpoznávání, párového porovnávání, trojúhelníková a duo-trio, s důrazem na rozlišování minimálních diferencí a senzorickou paměť a určení a posouzení textury vzorků popisem.
 • Pro prokázání rozdílů v čichu je zatřídění a identifikace pachů (ovocná, květinová, kořenitá, cizí), schopnosti rozlišovat různé intenzity pachů formou porovnávání a rozlišování minimálních diferencí.
 • Pro prokázání rozdílů zraku jsou zkoušky založeny na srovnávání, rozpoznávání nižší a vyšší koncentrace, párového porovnávání u barvy a viskozity. 

Pro zaevidování a účast výcviku musí žadatel zaplatit poplatek ve výši 800 Kč nejpozději 7 dní před jeho konáním. Pokud platba nebude provedena, nebude žadatel zařazen do daného termínu výcviku.

Číslo účtu: 1385051339/0800,

kons. symbol: 0308, spec. symbol: 123, var. symbol: datum narození (bez teček)

 Storno poplatky:

 • omluva do 5 pracovních dnů před začátkem zkoušky poplatek vrácen v plné výši
 • omluva do 3 - 4 pracovních dnů stornopoplatek 50 %
 • omluva do 1 - 2 pracovních dnů stornopoplatek 75 %
 • nedostaví-li se žadatel ke zkoušce v daný den stornopoplatek 100 %

Přihláška ke stažení zde

O zařazení a platebních údajích budete informováni telefonicky nebo e-mailem.

 

Kontakt:

Ing. Kateřina Michálková – vedoucí zkušební laboratoře

Ing. Marta Šurýnová Vítková - zástupce vedoucí laboratoře

Sobotní 116, 691 42 Valtice

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 731 468 382

 

Další termíny základních senzorických zkoušek budou v srpnu (přesný termín najdete v červnu 2022 na webových stránkách).

 

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin