• 03
 • 04
 • 01
 • 02

Autoškola pro studenty

Pro studenty 2. ročníků

 • ve studijních oborech Agropodnikání a Vinohradnictví umožňujeme bezplatné získání řidičského oprávnění pro skupinu "T".

Pro studenty 3. ročníku

 • ve studijním oboru Agropodnikání umožňujeme bezplatné získání řidičského oprávnění pro skupinu "B".

 Ceník autoškoly

Žáci školy:

Základní výuka a výcvik v rámci ŠVP                           zdarma

Poplatek škole za opravnou zkoušku                           500,- Kč

Doplňovací výcvik osobní automobil                           550,- Kč/vyuč. hod.

Doplňovací výcvik traktor                                              600,- Kč/vyuč. hod.

 

Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce (teoretická, nebo praktická zkouška), může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před

další zkouškou podrobit nové výuce, nebo novému výcviku podle § 39 odst. 2 zákona č. 247/2000 sb.

Nová výuka teoretické části                                                                                       4 000,- Kč

(v individuálním režimu = na 4 hodiny samostudia 1 hodina konzultace)

Nový výcvik v předepsaném rozsahu pro danou skupinu vozidla                      15 000,- Kč

Pozn.: vyučovací hodina trvá 45 minut.

Všechny poplatky musí být uhrazeny před opakovanou zkouškou, nebo doplňujícím výcvikem!

Směrnice pro autoškolu

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit