• 01
 • 03
 • 04
 • 02

Autoškola pro studenty

Pro studenty 2. ročníků

 • ve studijních oborech Agropodnikání a Vinohradnictví umožňujeme bezplatné získání řidičského oprávnění pro skupinu "T".

Pro studenty 3. ročníku

 • ve studijním oboru Agropodnikání umožňujeme bezplatné získání řidičského oprávnění pro skupinu "B".

Při opakované zkoušce platí tato pravidla:

 • K opakované zkoušce se student hlásí sám a to formou písemné žádosti.
 • Poplatek za opakování zkoušky (písemná i praktická část) = 500,- Kč
 • Doplňující výcvik sk. "B" = 300,- Kč /1 vyuč. hodina
 • Doplňující výcvik sk. "T" = 350,- Kč /1 vyuč. hodina
 • Doplňující výuka sk. "B" + "T" = 200,- Kč /1 vyuč. hodina

Všechny poplatky musí být uhrazeny před opakovanou zkouškou, nebo doplňujícím výcvikem!

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin