• 04
 • 03
 • 01
 • 02

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Ing. Mgr. Jana Riegerová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil: 702 197 432

 

 • Vážení rodiče a studenti, ráda bych Vás seznámila se svojí rolí ve školním poradenském pracovišti a zároveň informovala o kompetencích, které se k problematice vztahují. Konzultace je možná domluvit kdykoliv, po předchozí osobní, telefonické a emailové domluvě. Se svými dotazy se můžete na mě obracet také anonymně, využitím schránky důvěry.

  Náplň práce výchovného poradce:

  Poradenská činnost

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků.
  • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

  Metodické a informační činnosti

  • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

  - Metodická pomoc učitelům poskytujícím nápravnou péči,

  - Poskytování poradenské činnosti pro rodiče

  - Poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích,

  - Navrhování řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),

  - Reakce na podněty žáků ze schránky důvěry, která je volně přístupná v areálu školy,

  - Spolu s třídními učiteli - sledovaní žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
  • Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

  V čem konkrétně Vám tedy mohu být nápomocná?

  • Při rozhodování o vaší další vzdělávací a profesní dráze (volba VŠ a dalšího vzdělávání, vyplnění přihlášky na VŠ atd.)
  • Při integraci Vašich speciálních vzdělávacích potřeb
  • Při zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště
  • Při zprostředkování schůzky se školním metodikem prevence
  • Při řešení problémů výchovných, vzdělávacích, komunikativních
  • Při řešení problémů osobních

  Užitečné odkazy a kontakty:

  • Test Kam na vysokou školu?

  https://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

  • Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno -  54805260802,  548 529 330
  • Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno 549 241 010
  • Linka bezpečí 116 111
  • Vyhláška_č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

  • Příručka - Jak se učit na střední škole

  https://spsrakovnik.cz/files/dokumenty/jak-se-ucit-ne-ss.pdf

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit