• 04
 • 01
 • 03
 • 02

Centrum odborné přípravy

Naše škola byla v roce 2016 vybrána výběrovou komisí Ministerstva zemědělství mezi tzv. centra odborné přípravy. Národní dotační program 129 710 Centra odborné přípravy je stanoven na dobu pěti let. Během tohoto období je škole poskytována dotace na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Realizátorem a garantem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství, Oddělení vzdělávání a poradenství.

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit