SVISV

Podniková praxe studentů 4.ročníku oboru Vinohradnictví

Podniková praxe studentů 4.ročníku oboru Vinohradnictví

V tomto školním roce proběhla v termínu 12. – 16.2.2018 druhá fáze podnikové praxe studentů 4.ročníku oboru Vinohradnictví. Žáci tak měli možnost v různých vinařských podnicích navázat na podzimní termín, kdy pracovali s hrozny a rmutem. Tato praxe byla zaměřena na školení vín, rozbory a lahvování, sanitace, stanovení síry apod. Tímto způsobem si mohli žáci rozšířit obzor a doplnit si tak poznatky získané ve škole.

Mezi vinařství, která umožnila našim žákům tento typ praxe absolvovat, patřila opět ta, kde pracují v různých pozicích naši absolventi.

Ing.Miroslav Jícha

 

Praxe1

Vinařství Ludwig v Bořeticích: absolventi – Marek Grbavčic, Martin Daněk, Marek Lysý a žák 4. roč. Tomáš Anders