SVISV

Za poznáním v budově Okresního soudu

Za poznáním v budově Okresního soudu

Dne 25. 10. 2016 jsem se vydala se studenty třetího ročníku oboru Vinohradnictví v rámci předmětu Občanský základ, kde v tuto chvíli probíráme právo a soudnictví, na exkurzi do budovy Okresního soudu. Součástí exkurze bylo plánováno zúčastnit se dvou soudních jednání. V prvním případě se jednalo o řešení soudního sporu pro neplacení výživného, ve druhém případě se jednalo o soudní řízení kvůli paragrafu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Že naše návštěva u soudu bude akční, jsme předem netušili. Vlak z Valtic měl asi deset minut zpoždění, takže jsme k soudu dobíhali na poslední chvíli. Justiční stráž vykonávající dozor v soudní budově nás rychle nahnala do jednací síně, protože „zakuklenci“, které jsme zahlédli oknem do dvora, zrovna přivezli k projednání nějaký vážnější případ. Některým mým svěřencům ještě u rentgenového rámu stihli strážníci odebrat „zbraně“ – zahradnické nůžky, štěpovací nůž a pilku – nutnou výbavu každého našeho studenta ☺ .

Po ukončení druhého soudního řízení, ke kterému byl obviněný předveden vězeňskou stráží z věznice v tzv. „medvědovi“ – v poutech s poutacím opaskem, nás vyzval pan soudce JUDr. Rezek k diskuzi. Všichni zúčastnění odcházeli ze soudní budovy plni nových dojmů.

PhDr. Petra Manišová

 

Soud1

Soud2