SVISV

Obnova vinařské stezky

V posledním dubnovém týdnu se žáci 1. A a 2. A věnovali v rámci předmětů geodézie a učební praxe vytyčování a výsadbě vinice. Jednalo se o naučnou vinici, prozatím osázenou 24 odrůdami révy.

Toto číslo však není konečné. Závěrečný sortiment bude čítat okolo 60 odrůd - jednak moštových, ale i stolních. Součástí se také stane speciální úsek různých způsobů vedení, se kterými je možné se setkat v praxi. Původní Naučná vinařská stezka vznikla na základě projektu „Jižní Morava - rozvoj vinařství a byla zrealizována v roce 2000 v rámci programu Phare. Obsahovala však velké výpadky keřů a neplnila již svůj cíl. Vinice by měla sloužit nejen pro školní účely jako součást ampelografie v předmětu vinohradnictví, ale také turistům a návštěvníkům jako ukázka nepřeberného množství odrůd a rozdílů mezi nimi.

Ing. Oslzlý

P1120668

P1120664

P1120663

P1120667