SVISV

iSAS

Pro zkvalitnění a lepší dostupnost informací o prospěchu studentů zprovoznila škola internetovou aplikaci iSAS, která umožňuje dálkově sledovat průběžnou klasifikaci z jednotlivých předmětů, pololetní hodnocení, výchovná opatření a osobní údaje žáka vedené ve školní matrice. Postup pro spuštění aplikace a přístupové údaje obdrží studenti a zákonní zástupci písemně.