SVISV

Bezhotovostní platba za stravu a ubytování žáků

Od 1.1.2012 možno využít platbu za stravu ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže bezhotovostně převodem na bankovní účet 1381936359/0800, variabilní symbol 9.

Ve zpávě pro příjemce uvést text - strava, ubytování a jméno studenta. Výše zálohy za stravu a ubytování na DM 2.000,- Kč / měsíc, záloha za stravu dojíždějících žáků 400,-Kč / měsíc.

Vyúčtování platby 1 x ročně, na konci školního roku.