SVISV

Přijímací řízení

 

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

 

1. Podávání přihlášek ke vzdělávání

Uchazeč je povinen předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke vzdělávání na střední škole nejpozději do 1. března 2019.

Na přihlášce mohou být uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí. V přihlášce musí být správně uvedeno:

Název a adresa školy

Kód a název oboru vzdělání

Dále si uchazeč nechá v přihlášce potvrdit lékařem zdravotní způsobilost k absolvování zvoleného oboru. Bez tohoto potvrzení nemůže být žák ke vzdělávání přijat.

 

2. Termíny jednotných přijímacích zkoušek (pro maturitní obory)

 

1. termín                                                             pátek 12. dubna 2019

2. termín                                                             pondělí 15. dubna 2019

Náhradní termín - 1. termín                             pondělí 13. května 2019

Náhradní termín - 2. termín                             úterý 14. května 2019

 

Nabízené obory vzdělávání:

41-42-M/01 Vinohradnictví 

41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na vinařskou turistiku a sommelierství

41-52-H/01 Zahradník/Zahradnice se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

41-52-H/01 Zahradník/Zahradnice se zaměřením na floristiku

64-41-L/51 Podnikání - denní forma vzdělávání

 

 

Informace o přijímacím řízení

Termíny k přijímacímu řízení zde 

 

Kritéria přijímacího řízení  zde

Vyhláška k přijímacímu řízení zde

 

FORMULÁŘE AKTUÁLNÍCH VERZÍ PŘIHLÁŠEK:

Přihláška denní forma zde

Přihláška nástavba zde

Vzor k vyplnění zde

 

 

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

Kód oboru

Název oboru

 Délka studia  

  Forma studia  

  Počet uchazečů

41-42-M/01 Vinohradnictví 4 DE 45

41-41-M/01

Agropodnikání - vinařská turistika a sommelierství

4 DE 15
41-52-H/01

Zahradník se zaměřením na floristiku

3 DE 15
41-52-H/01

Zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

3 DE 15
64-41-L/51 Podnikání - denní forma 2 DENA 30

 

 

Odkaz na cvičné testy:

http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html