SVISV

Odkazy

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj, škola sídlí ve městě Valtice:

Spolupracuje s mnoha obecně prospěšnými společnostmi na akcích pro veřejnost, nejtěsnější spolupráce je zejména s těmito:

Vinařská škola dále spolupracuje se Svazem vinařů, kterým jsme členem. Svaz vinařů je zastřešující organizací pro vinohradníky a vinaře v ČR. Jsme členem Svazu integrované produkce hroznů, který se snaží o co nejekologičtější výrobu hroznů a šetrnému chování vinohradníků ke krajině.