SVISV

Autoškola pro studenty

Pro studenty 2. ročníků

  • ve studijních oborech Agropodnikání a Vinohradnictví umožňujeme bezplatné získání řidičského oprávnění pro skupinu "T".

Pro studenty 3. ročníku

  • ve studijním oboru Agropodnikání umožňujeme bezplatné získání řidičského oprávnění pro skupinu "B".

Při opakované zkoušce platí tato pravidla:

  • Poskytnutí vozidla k opakované zkoušce pro sk. "B" = 300 Kč
  • Poskytnutí vozidla k opakované zkoušce pro sk. "T" = 400 Kč
  • Doplňující výcvik sk. "B" = 250 Kč /1 vyuč. hodina
  • Doplňující výcvik sk. "T" = 300Kč /1 vyuč. hodina
  • Doplňující výuka sk. "B" + "T" = 200 Kč /1 vyuč. hodina