• 02
 • 01
 • 03
 • 04

Postup podávání přihlášek ke vzdělávání na střední škole

Postup podávání přihlášek ke vzdělávání na střední škole a základní informace k průběhu přijímacího řízení

 • přihlášku ke studiu předává uchazeči příslušná základní škola, příp. je možno ji vytisknout ze stránek školy svisv.cz
 • přihlášku nechte potvrdit na aktuální základní škole (IZO, razítko a podpis, ověření známek z vysvědčení), dále musí být podepsaná žákem i rodičem a lékařem potvrzena způsobilost ke studiu
 • nezapomeňte na vyplnění emailové adresy - komunikace o přijímacím řízení, jeho průběhu i výsledcích probíhá přednostně elektronicky
 • přihlášku je třeba předat k rukám zástupce ředitele střední školy do 1. 3. 2022 (přihlášku je možno zaslat poštou - rozhodující je datum podání)
 • pro první kolo přijímacího řízení mohou být podány dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné střední škole)
 • termíny a kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Pro uchazeče, uchazeči navíc obdrží emailovou pozvánku
 • po zveřejnění výsledků přijímacího řízení musí uchazeč potvrdit své rozhodnutí nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků k rukám zástupce ředitele střední školy
 • v případě, že se uchazeč hlásí na obor s maturitní zkouškou a zároveň na učňovský obor, je třeba počkat s odevzdáním zápisového lístku až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na maturitní obor (přijímací řízení na učňovské obory probíhá o něco dříve, nicméně lhůta 10 dnů zůstane zachována)
 • proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu je možné podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí
 • v případě, že po prvním kole nebude uchazeč přijat ke studiu na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení
 • s ohledem na skutečnost, že část přijatých uchazečů nastoupí ke studiu na jinou střední školu, je pravděpodobné, že v dalších kolech přijímacího řízení bude mít škola volnou kapacitu pro přijetí dalších žáků
 • informace a termíny příp. dalších kol přijímacího řízení zveřejňujeme na webových stránkách školy v sekci Pro uchazeče
 • podrobné informace k přijímacímu řízení v sekci Pro uchazeče, článek Přijímací řízení 2022

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin