• 04
 • 01
 • 02
 • 03

Bezhotovostní platba za stravu a ubytování žáků

Od 1.1.2012 možno využít platbu za stravu ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže bezhotovostně převodem na bankovní účet 1381936359/0800, variabilní symbol 9.

Ve zpávě pro příjemce uvést text - strava, ubytování a jméno studenta. Výše zálohy za stravu a ubytování na DM 2.000,- Kč / měsíc, záloha za stravu dojíždějících žáků 400,-Kč / měsíc.

Vyúčtování platby 1 x ročně, na konci školního roku.

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • Fax: 519 352 221
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin