SVISV

Senzorické zkoušky

Posuzovatelé, kteří provádějí hodnocení jakosti potravin mají splňovat podmínky zaručující jejich dostatečné předpoklady pro vykonávání hodnocení. Proto jsou povinni podrobit se senzorickým zkouškám (dle směrnice pro výcvik a výběr posuzovatelů pro senzorickou analýzu ČSN ISO 8586-1). Je třeba potvrdit schopnost rozpoznání a vnímání základních chutí a pachů, schopnost barevného vidění. Tyto zkoušky nabízí Střední vinařská škola Valtice v potřebném rozsahu.

Termín nejbližších zkoušek bude 23. -27. dubna 2018

Přihlašovat se můžete průběžně.

Senzorické zkoušky probíhají každý den ve dvou chodech od 9:00 nebo od 14:00 hodin (prezentace 30 minut před zahájením zkoušek). 

Před provedením senzorických zkoušek musí žadatel zaplatit poplatek ve výši 1000 Kč (výše poplatku je stanovena dle organizační směrnice č. 001/2007 SOŠV a SOUZ). Nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. Pokud platba nebude provedena nebude žadatel zařazen do daného termínu zkoušky.

Storno poplatky:

  • omluva do 5 pracovních dnů před začátkem zkoušky poplatek vrácen v plné výši
  • omluva do 3 - 4 pracovních dnů stornopoplatek 50 %
  • omluva do 1 - 2 pracovních dnů stornopoplatek 75 %
  • nedostaví-li se žadatel ke zkoušce v daný den stornopoplatek 100 %

Úspěšným absolventům základních senzorických zkoušek bude vystaveno osvědčení o absolvování zkoušek jehož platnost je omezena dle úspěšnosti zkoušky na 1 rok, 3 roky, 5 let. 

Žadatelem o provedení senzorické zkoušky může být :

  • studenti a zaměstnanci Střední vinařské školy Valtice
  • osoba, která prokáže zájem o absolvování základních senzorických zkoušek - externí žadatelé

Provádění základní senzorické zkoušky organizačně a technicky zajišťuje Střední vinařska škola Valtice. Termíny základních senzorických zkoušek jsou vyhlašovány minimálně dvakrát ročně, a to v listopadu a červnu nebo podle aktuální potřeby žadatelů.