SVISV

Stanovení živin v půdě

Rozbory se provádí v laboratoři Střední odborné školy vinařské dveře č.44.

Základní stanovení

 • Stanovení uhličitanů v %
 • Stanovení aktivní půdní reakce
 • Stanovení výměnné půdní reakce a potřeba vápnění
 • Stanovení humusu v % / 100g
 • Stanovení fosforu v mg/kg
 • Stanovení hořčíku v mg/kg
 • Stanovení draslíku v mg/kg
 • Stanovení vápníku v mg/kg

 

Jak správně odebrat půdní vzorek

Příprava půdního vzorku není složitá, dokonce nepotřebujeme ani půdní sondy, daleko důležitější je, aby vzorek byl opravdu průměrný: nikdy jej neodebíráme jen z jednoho místa, vpichů (odběru) musí být několik

V závislosti na velikosti zkoumané plochy odebereme 15 až 30 vzorků, smícháme je v čisté nádobě, čímž získáme reprezentativní vzorek a vysypeme (třeba na noviny) a necháme vyschnout. Ještě jednou vzorek promícháme a do čistého papírového nebo plastikového sáčku nebo do nádoby odebereme reprezentativní část, kterou posíláme do laboratoře v množství cca 1-2kg vzorku.

Nejvhodnější termín odběru je jarní nebo podzimní období.

Postup:

 • Nejprve odstraníme vegetační kryt (například trávu) a případně i mulč.
 • Půdní sondou, zahradnickou lopatku , rýčem nebo obyčejnou nerezovou lžíci zasuneme do země a ze strany odebereme vzorek.
 • U travního porostu postačí vzorek z hloubky 12 cm, v sadu z 30 cm, u okrasné zahrady nebo trvalkových záhonů z hloubky asi 20 cm.
 • Ve vinicích a chmelnicích je lepší odebírat dva vzorky, jeden z 30 cm a jeden z hlubší vrstvy (až 60 cm), použijeme k tomu sondovací tyč..

 

Veškeré další informace na tel.: 731 468 382 Martina Šálková

Ceník

Ceník platný 1.1.2015, ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

Druh rozboru Cena
pH aktivní 45,- Kč
pH výměnné 55,- Kč
Uhličitany 45,- Kč
Humus 120,- Kč
Fosfor 180,- Kč
Hořčík 210,- Kč
Draslík 210,- Kč
Vápník 210,- Kč
Zhodnocení 60,- Kč
Celkový rozbor 1100,- Kč