SVISV

Analytický rozbor vína pro Komisi SZPI

Laboratoř Střední odborné školy vinařské má pověření pro zatřiďování vín pro Komisi SZPI

Základní rozbory pro zatřiďování vína

 • Stanovení relativní hustoty vína (specifická hmotnost vína)
 • Stanovení skutečného alkoholu ve víně v %
 • Výpočet celkového alkoholu ve víně v %
 • Stanovení volného oxidu siřičitého ve víně v mg/l
 • Stanovení veškerého oxidu siřičitého ve víně v mg/l
 • Stanovení cukru ve víně množství glukózy a fruktózy a sacharózy v g/l
 • Stanovení těkavých kyselin ve víně jako kyselina octová v meq/l
 • Stanovení celkových kyselin ve víně jako kyselina vinná v g/l
 • Výpočet bezcukerného extraktu vína v g/l

 

 • Rozbory se provádí 2x jak to ukládá nařízení pro zatřiďování vína.
 • Rozborům je vystaven protokol pro Komisi SZPI.
 • Veškeré další informace na tel.: 731 468 382 Martina Šálková
 • Veškeré metody jsou akreditované ČIA

 

Ceník

ceník platný od 1.1.2015, ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

Rozbor vína pro Komisi SZPI Cena 
Celkový rozbor - 9 hodnot

(alkohol skutečný, alkohol celkový, bezcukerný extrakt, volný SO2, veškerý SO2, cukry (glukóza, fruktóza, sacharóza), hustota relativní, těkavé kyseliny,celkové kyseliny)

980,-