SVISV

Výměnná praxe Valtice - Modra

Výměnná praxe studentů 3.ročníku oboru Vinohradnictví Valtice - Modra

Stejně jako minulý rok tak i letos se uskutečnil výměnný pobyt s partnerskou školou na Slovensku.

Naše cesta začala v neděli odpoledne, 17. září v areálu školy ve Valticích, odkud jsme měli namířeno směr Modra. Po příjezdu už na nás netrpělivě čekala paní ředitelka. Ubytováni jsme byli na internátu, který se nacházel přímo za budovou školy.

Následující den nás čekala první praxe v podobě sběru hroznů. Zde jsme se setkali s něčím, co u nás na škole nemáme, a to pěstitelským tvarem „vertiko“.

Druhý den jsme absolvovali prohlídku největšího vinařství na Slovensku - ELESKA. Tento podnik kromě samotného vinařství disponuje také restaurací, galerií či hotelem. Rozloha vinic tohoto podniku čítá necelých 110 ha . Je to opravdu obrovské a rozsáhlé sídlo s nejmodernější technologií pro zpracování, výrobu a rozbor vína. Zde nám přidělili různé činnosti. Jeden z nás byl u násypky a lisu, druhý sanitoval nádrže a filtroval víno a třetí míchal výživu. Ke konci nám byla nabídnuta menší degustace vín, kterou jsme pochopitelně rádi přijali.

Třetí den jsme navštívili školní sklep, kde jsme absolvovali menší prohlídku. I zde jsme ochutnali několik vzorků vín. Nad tímto sklepem bylo místo, odkud byl nádherný výhled na celou Modru, Karpaty a okolí. Ještě téhož odpoledne nás paní profesorka vzala na exkurzi do Pezinku, do vinařského muzea.

Ve čtvrtek jsme navštívili opět ELESKO. Tentokrát byl náš úkol vcelku jednoduchý, umýt nádrže na víno a z jedné i přečerpat víno. Odpoledne nás čekala exkurze po památkách v Modre, kde jsme navštívili např. Galerii slovenského národního umělce Ignáce Bizmayera.

Poslední den jsme zamířili do menšího soukromého vinařství, které nás ohromilo svou jednoduchostí, krásou a svou moderní technologií.

 

VymPraxe3

VymPraxe4

 

Žáci družební školy měli možnost na oplátku projít veškerá střediska naší školy ve Valticích. Seznámili se s chodem agrolaboratoře zaměřené na rozbory vína, vody a půdy. Účastnili se sběru, příjmu a zpracování hroznů a prošli celou výrobou školního sklepa Venerie. Dále byli seznámeni se školní pálenicí-lihovarem i střediskem pro učební obory na Františkánské zahradě, včetně metody množení „in vitro“. Poslední den byl věnován exkurzi do Chateau Valtice a návštěvě NVC. V Salonu vín pak měli možnost ochutnat z kolekce stovky vzorků.

Studenti obou škol takto mohli získat spoustu nových poznatků a zkušeností týkajících se problematiky vinařství a zpracování hroznů. Za tuto možnost realizace děkuji jak družební škole v Modre, tak vedoucím jednotlivých středisek naší školy, včetně partnerů (Chateau Valtice a NVC ).

Ing Jícha Mir.

VymPraxe1

VymPraxe2