SVISV

Adaptační dny 2017

ADAPTAČNÍ DNY

V rámci dotačního projektu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017“ vyhlášeného Jihomoravským krajem absolvovali všechny naše první ročníky adaptační dny pod vedením zkušených lektorů AZ Help, z. s.

PhDr. Petra Manišová

 

image1

image2

image3

image4

image5

image6