SVISV

Rozloučení s 3PZ

Rozloučení s třídou 3PZ

Dne 2. 6. 2017 žáci dvou oborů Prodavačka a Zahradník třetí ročník Střední vinařské školy Valtice, příspěvkové organizace se rozloučili se studiem na této škole krásným programem, který si sami připravili pro ostatní studenty. Poděkování, předání žezel zástupcům druhých ročníků a vtipné zpěvácké vystoupení bylo zakončeno stužkováním jednotlivých žáků a slavnostním přípitkem.

Následně žáci absolvovali závěrečné zkoušky písemné, praktické a ústní, kde předvedli své znalosti získané na naší škole. Všichni touto zkouškou prošli úspěšně a zakončili studium slavnostním vyřazením, které se konalo 16. 6. 2017 v areálu školy.

Paní ředitelka Ing. Ivana Machovcová poděkovala žákům, rodičům i kantorům za příkladnou spolupráci a popřála absolventům mnoho štěstí v novém životě. Po slavnostním předávání výučních listů a šerp se konal přípitek v prostorách školního sklepu.

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

D3

D4