SVISV

Exkurze do úpravny vod

Dne 20.4.2017 jsme se společně s třídou 1.B a p. učitelkou Riegerovou vydali na odbornou exkurzi z předmětu Rozvoj venkova do úpravny vod v Břeclavi, Kančí oboře.

Sraz jsme si domluvili na náměstí v Břeclavi, kde nás mile překvapila snídaně od rádia Krokodýl v podobě skořicových buchtiček.

Po shromáždění jsme vyrazili. Na cestě, se k nám přidal pan Ing. Filip Šálek, lesník, ekolog a znalec místní krajiny a přírody. V úpravně nám pan Sukeník vysvětlil fakta ohledně vysoce kvalitní pitné vody, která se zde nachází, pojmenoval je zlatem jižní Moravy. V lokalitě od Kančí obory po Charvátskou Novou Ves až Hlohovec můžeme najít 25 sběrných studní. Zdejší voda je pitná přímo ze zdroje, o čemž jsme se mohli sami přesvědčit. V úpravně se nepoužívá čistý chlor, ale jeho sloučenina, která je šetrnější a vodu stejně efektivně zbaví železa a manganu. Pro vedení vody do vodovodu nepoužívají „nerezové“ trubky, ale trubky ze silnějšího plastu.

Poté jsme se přesunuli do blízkého Lužního lesa, kterým nás provedl Ing. Šálek. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o vodohospodářských úpravách řeky Dyje. Dále proběhla ochutnávka typických jarních bylin – Medvědí česnek, Hrachor Jarní a jiných. Navštívili jsme dvě tůně, kde jsme vylovili čolky obecné a povídali jsme si o nich i životě jiných vzácných obojživelníků vyskytujících se v tomto území.

Jelikož bylo sychravé počasí, ukončili jsme se exkurzi teplým čajem v místní restauraci. I přes špatné počasí nás nepřešla dobrá nálada, a vše jsme si užili na plno. Těšíme se na další ☺

Nikola Kovářová, Martina Kurfürstová 2.B

 

UV1

UV2

UV3