SVISV

Odborná praxe

Odborná praxe ve vinařských podnicích

Již řadu let absolvují žáci Vinařské školy ve Valticích odbornou praxi nejen ve školním sklepě Venerie a školních střediscích, ale i ve vinařských podnicích dle vlastního výběru. Praxe je důležitá k ověření nabytých vědomostí, zkušeností a pracovních návyků ve funkčních firmách za plného provozu. Dalším přínosem je navázání spolupráce s firmou z žákova okolí, ve které může po ukončení studia absolvent nastoupit do zaměstnání. Odbornou praxi absolvují žáci 4. ročníků ve dvou etapách v rozsahu 14 dnů. První týden žáci nastupují v období vinobraní a asistují při příjmu a zpracování hroznů, ošetření rmutů a moštů. Druhý týden probíhá v období února a je zaměřen na školení vína, spočívající v čiření, filtraci, síření a lahvování vína. Mezi spolupracující vinařské firmy patří Chateau Valtice, Znovín Znojmo, Vinařství Volařík – Mikulov, Vinařství Nosreti - Zaječí, Rodinné vinařství Sedlák – Velké Bílovice, Vinotéka Vinum Bonum Ing. J.Kopeček – Valtice, Vinařství Modrá, Vinařství Baloun – Velké Pavlovice, Vinařství Kern – Březí a další.

 

 

 

praxe

Foto z únorové praxe ve Vinařství Sedlák ve Velkých Bílovicích. Zleva Jaroslav Sedlák absolvent Vinařské školy v roce 2004 - majitel firmy, uprostřed Michal Šťavík žák 4. ročníku oboru Vinohradnictví, vpravo Luboš Vrbovský absolvent Vinařské školy v roce 2010.