SVISV

Návštěva ministryně

MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ NAVŠTÍVILA STŘEDNÍ VINAŘSKOU ŠKOLU VE VALTICÍCH

Dne 16. 2. 2017 navštívila Střední vinařskou školu Valtice ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Mgr. Kateřina Valachová. Celý její doprovod sestával z pana senátora Hajdy, pana poslance Petrů, pana starosty města Valtic Trojana, nezbytného protokolu a několika novinářů.

Paní ministryně byla přivítána dvěma studenty v tradičním podlužáckém kroji, poté se přemístila do ředitelny, kde ji paní ředitelka Ing. Machovcová pohostila koláčky a pohárkem školního vína. V rámci následujícího programu paní ministryně navštívila třídu plnou studentů, se kterými chtěla podiskutovat na různá témata, které zajímají studenty a také ji.

Studenti se nejvíce zajímali o státní maturity, kdy zdůrazňovali, že jejich maturitní zkouška je stejná jako maturitní zkouška pro gymnázia, navzdory tomu, že časová dotace hodin v týdnu na konkrétní maturitní předměty je u gymnázií mnohem vyšší než u odborných škol. Paní ministryně souhlasila s tím, že je to nefér a přislíbila, že se bude snažit do budoucna tento přístup změnit. V diskuzi padlo zhruba osm otázek, a pak paní ministryně odměnila šest vybraných, nejlepších studentů naší školy věcným darem. Sama pak od krojovaných studentů dostala dar, který hrdě reprezentuje naši školu – dřevěnou bedýnku plnou lahví z našeho školního sklepa.

Nejen dar, ale i atmosféra a touha vidět všechny poklady naší školy přiměly paní ministryni přislíbit do budoucna další návštěvu.

PhDr. Petra Manišová

 

O návštěvě paní ministryně se dále můžete dočíst zde

 

Ministryně2017