SVISV

Krajská soutěž v orbě

Krajská soutěž v orbě

Dne 6. 10. 2016 se ve Znojmě uskutečnilo dvanácté kolo krajské soutěže v orbě, zúčastnilo se jí 16 závodníků ze středních odborných škol z celého jihomoravského kraje a Rakouska.

Soutěžící museli nejdříve na vylosované parcele dvouradličnými pluhy vyorat tzv. rozpich, který následujícími jízdami zaorali a vytvořili sklad. Poté následovala doorávka soutěžní parcely. Na vše dohlížela komise rozhodčích složená z vyučujících pořádající školy, tzn. Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové organizace a odborníků z praxe. Ti měli za úkol zhodnotit provedení rozpichu, skladu a celkové provedení orby a na základě udělených bodů vybrat toho nejlepšího.

Soutěže se zúčastnil i Matěj Puchala z Lednice, který je žákem naší školy už třetí školní rok – oboru Zahradník se zaměřením na vinařství/vinohradnictví. Nominoval ho i ho na soutěž doprovázel Ing. Petr Müller. Matěj se umístil na krásném druhém místě, čímž mu tímto gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. ☺

PhDr. Petra Manišová

 

O1

O2

O3

O4O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11