SVISV

CHKO Pálava 2016

Expedice Pálava 1.B

Ve středu 11. května 2016 vyrazila naše třída s p. učitelkou Riegerovou na exkurzi do CHKO Pálava. Naším cílem bylo poznat toto zajímavé území a najít praktické souvislosti s učivem, které jsme probrali v rámci předmětu Rozvoj venkova.
Po příjezdu do malebné vesničky Pavlov jsme si rozdali pracovní listy a vydali se na cestu k Dívčím hradům. Náš samozvaný vůdce Martin, specialista na zkratky s GPS v mobilu, nás zavedl na cestu, která existovala pouze v jeho hlavě a byla nebezpečně kamenitá a strmá. A tak jsme se radši vydali po staré a známé červené. Při výstupu na Děvičky se Martin snažil všemožně svoji reputaci napravit. Seznamoval se se všemi kolemjdoucími, v polovině kopce dokonce obnažil část svého těla v zájmu zastání spolužačky Elizabeth a na vrcholu navázal kontakt s klubem aktivních důchodkyň. Jeho nejlepší kamarád Jiří využil této příležitosti a s jednou s důchodkyň se na požádání vyfotil. Jistá dáma fotku komentovala slovy: ,,Doufám, že manžel nebude žárlit."
Během cesty k vrcholu hradu Mariana objevila majku obecnou, paní učitelka poutavě vyprávěla o biotopech a společenstvech daného území a o významu a funkci (nefunkci) Novomlýnských nádrží. Potom jsme poslali fotku a pozdrav naší třídní p. učitelce Hřibové. Při cestě na Sirotčí hrádek jsme si ukázali některé živočichy jako například zlatohlávka zlatého, poštolku obecnou, ještěrku zelenou. Z flóry nás nejvíce ozářili tařice skalní, písečnice velkokvětá, šalvěj lékařská, chrpa čekánek a kopytník evropský. Asi v polovině cesty jsme se posadili ke svačině a věnovali se zajímavé aktivitě – bombardování chválou (pozn. nápad paní uč.), moc dobrá věc pro utužení kolektivu. U vysílače jsme dodělali pracovní listy, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě motýlů na Pálavě a o zástupcích, otakárku fenyklovém a otakárku ovocném. V třetí čtvrtině jsme se posadili na lavičky a trochu jsme meditovali, zavřeli jsme oči a vnímali přírodu. Vše, co jsme vnímali, jsme pak museli nakreslit, obrázky se nám docela povedli. Náš čas se pomalu krátil, svačiny došly, a proto jsme se vydali do Klentnice. Zde jsme si užili společné chvíle v kavárně Fara a někteří i poobědvali. Odevzdali jsme pracovní listy, p. uč je vyhodnotila a odměnila nejlepšího. A pak už jsme jeli domů.
Už se moc těšíme na příští exkurzi v národním parku Podyjí.


Za 1.B Martina Kurfürstová

 

Palava1

Palava2

Palava3

Palava4