SVISV

CHKO Pálava

CHKO Pálava

Ve středu 20.4. 2016 jsme se pod vedením pana uč. Jíchy vydali na Pálavu v rámci celodenního cvičení Biologie.


Naše cesta začala v Pavlově, kde jsme poctivě šlapali do kopce a poznávali dřeviny a byliny charakteristické pro tuto oblast. Zastihli jsme ještě dokvétající dymnivky, hlaváček jarní a podbílek šupinatý.


Jako první nás uchvátil pohled na Novomlýnské nádrže, kde jsme si mohli konečně oddechnout po vyčerpávajícím výstupu a připomenout si význam tohoto vodního díla včetně historie. To nejhorší nás ještě čekalo...a to pekelná cesta na hrad Děvičky.


Hojně zde rostl kosatec nízký, pryšce, koberce violek, rozrazilů, šalvějí a na polorozpadlém hrádku žlutě kvetoucí tařice skalní.


Dále nás naše nohy nesly k vysílači na vyhlídku a také na zříceninu Sirotčího hrádku, odkud byl skvostný výhled na krajinu.


Poznali jsme po cestě další byliny jako plicník lékařský, dobromysl, kopytník, kokořík. Sem tam se objevila dokvétající sasanka pryskyřníkovitá, nebo rozkvétající snědek a kostival lékařský.


Z dřevin se tu hojně vyskytoval javor, dřín, habr a právě rozkvétající mahalebka.


Z okolí Klentnice jsme se vrhli bezhlavě ke Stolové hoře, kde rostla spousta prvosenek jarních.


Poté jsme se z posledních sil kutáleli z hory osudu k Mikulovu - na Turold, kde jsme si měli možnost projít geopark s nerosty a pak následoval vytoužený rozchod na náměstí. Ti lenošnější zůstali u kašny a někteří s panem učitelem vyrazili po stopách medovníku a teplého čaje.

Myslíme, že to byl skvělý výlet ☺ 


S pozdravem a velkým díkem 1.A

Palava 2016