SVISV

Projekt v Moldavsku

Projekt v Moldavsku

Ve dnech 17.-22.4. navštívili zástupci naší školy Ing. Oslzlý a
Ing. Müller spolu s pracovníkem ÚKZUZ Ing. Ruckim tři partnerské moldavské střední školy v rámci projektu „Optimalizace vinařských vzdělávacích programů na vinařských školách v Moldavsku." Projekt běží až do roku 2017 a finančně se na něm spolupodílí zejména organizace Člověk v tísni a Česká rozvojová agentura. Moldavsko, malý kus země mezi Rumunskem a Ukrajinou, kde žije okolo 3,5 milionu obyvatel, má obrovskou tradicí ve vinařství a nachází se v ní okolo 150 000 hektarů vinic!

Hlavní náplní této pracovní skupiny se stala kontrola zakoupeného materiálu, který by měl posloužit k rozvoji vinohradnictví a vinařství na vzdělávacích institucích v Kišiněvě, Ungheni a Taulu. Jednalo se zejména o drobnou mechanizaci, sazenice révy a zařízení na zpracování hroznů. Učitelé z Valtic uskutečnili pro moldavské kolegy sérii odborných přednášek z vinohradnictví a vinohradnické mechanizace, ve kterých se podělili o zkušenosti v pěstování révy v našich klimatických podmínkách. Důležitou součástí se stala také výsadba ukázkové vinice s 16 odrůdami révy, kterou pod dohledem učitelů vysadili v doslova kvapíkovém tempu velmi pracovití moldavští studenti a do budoucna poslouží pro výuku studentů. Mimo tyto aktivity se podařilo dohodnout se na velmi důležité věci, a to na odborné stáži moldavských studentů na podzim v České republice. Nezbývá než doufat, že se jim tu bude líbit, poznají nové přátele, odlišné metody pěstování révy a zpracování hroznů a budou předávat nabyté zkušenosti ve svojí malé, ale překrásné zemi.

Ing. Oslzlý, Ing. Müller

 

Moldavsko 1

Moldavsko 2

Moldavsko 3

Moldavsko 4