SVISV

Soutěž v řezu 2015

SOUTĚŽ V ŘEZU RÉVY VINNÉ

V období, kdy většina vinohradníků zápolí ve svých vinicích s řezem, se naše škola rozhodla navázat na dlouhou tradici a uspořádala opět školní kolo soutěže v řezu révy vinné. Vyvstaly trochu pochybnosti ohledně počasí, ale to tentokrát ukázalo přívětivější tvář, byť byl povrch půdy velmi rozmočený.

Soutěžící ze třetích a čtvrtých ročníků bojovali v 11-leté vinici osázené odrůdou Veltlínské zelené. Pravidla byla pro všechny stejná, tj. za dobu 20 minut pořezat co nejvíce keřů, aniž by se dopustili trestných bodů. Hodnotila se tedy nejen rychlost, ale i kvalita a čistota řezu.

Pohled na výsledkovou listinu v mnohém zaujal, protože mezi chlapci 1. místo obhájil Vítězslav Osička ze 4.A, mezi děvčaty taktéž ze 4.A Michaela Kulhánková. Druhé a třetí místo překvapivě obsadili žáci 3.A Marek Lysý a Lukáš Pazderka. Nicméně uznání si zaslouží všichni zúčastnění.

Velký dík patří zejména sponzorům, kteří obdarovali nejlepší účastníky pěknými cenami, a to firmám BS Vinařské potřeby z Velkých Bílovic a Bahco-nářadí, zastoupenou ředitelem panem Ing. Konečným.

Ing. Oslzlý

 

Řez 1Řez 2