SVISV

Nový projekt

Nový projekt naší školy ve spolupráci s Městem Valtice


Studenti naší školy uspěli se svým projektem s názvem „ Bridging the gap between the young and the old" a získali finanční dar od Americké obchodní komory. Z programu One World, Many Voices získali finanční prostředky, díky kterým navázali spolupráci s klienty Domova Seniorů ve Valticích. Uspořádají pro ně výstavu fotografií s názvem „ Valtice očima mladých". Výstava bude slavnostně zahájena v červnu. Fotografie zůstanou trvale umístěny v prostorách Domova a budou zvelebovat jeho prostory. Cílem projektu je zvýšení občanské participace studentů, zlepšení jejich komunikačních dovedností v anglickém jazyce a uplatnění klíčových kompetencí v reálných situacích.

Mgr. Et Ing. Jana Riegerová

projekt Valtice