SVISV

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení:

VINOHRADNICTVÍ

AGROPODNIKÁNÍ

ZAHRADNÍK

 

Obor Podnikání 64-41-L/51 se pro malý zájem uchazečů nebude otevírat ani v denní ani v dálkové formě.