SVISV

Studenti ve Francii

VÝJEZD STUDENTŮ DO FRANCIE

V rámci programu Do světa mohla naše škola opět uskutečnit odbornou stáž studentů do Francie, do nádherné a malebné oblasti Gaskoňska. Byla zvolena děvčata 3.A Anna Hrodková a Anna Holčapková, která pracovala v termínu 28.9.-12.10. ve vinařství Domaine de la Higuere v městečku Mirepoix. Hlavní náplň práce spočívala ve zpracování hroznů ve sklepě, péči o mladé vinice či účasti na firemní degustaci.

Získat informace ve škole od učitelů je jedna věc, avšak poznat praktickou část, chod středně velké vinařské firmy na vlastní oči, novou kulturu, jazyk, zvyky, tradice, nové a zajímavé lidi, pracovní návyky a hlavně zodpovědnost, to by mělo být smyslem těchto výjezdů.

Pro zpestření a zasloužené odreagování se v následujícím týdnu děvčata přesunula spolu se svým třídním učitelem Ing. Oslzlým do partnerské školy v Riscle a absolvovala několik zajímavých exkurzí. Mezi nejvydařenější patřily určitě Domaine Ognoas-jeden z nejstarších producentů armagnacu ve Francii či světoznámé vinařství Chateaux Bouscassé s ikonou Alainem Bremontem, nesmírně noblesním vinařem.

Na místě se sluší také poděkovat Olivieru Fretigny, pedagogovi z Riscle, člověku jež nám neustále dělal společnost a bez kterého bychom nikdy nemohli poznat tolik překrásných a poetických míst Gaskoňska.

Ing. Zbyněk Oslzlý

1 Francie

2 Francie

3 Francie

4 Francie

5 Francie

6 Francie

7 Francie

8 Francie

9 Francie