SVISV

Adaptační den 2015

Adaptační den 1. ročníků

Přechod na novou školu se vždy pojí s problémem adaptace. Se změnou školy se mění školní podmínky i sociální prostředí. Abychom to letošním prvákům trochu usnadnili, uspořádali jsme pro ně dne 3. 9. 2015 adaptační den. Studenti si prohlédli město Valtice s odborným výkladem Ing. Svobody. Prošli Stezku bosou nohou. Formovali třídní kolektivy. Užili slunečného počasí.

Přejeme všem studentům 1. ročníků úspěšný start, a aby se jim na naší škole líbilo a dařilo!!

Za třídní učitele prvních ročníků – Mgr. Jana Riegerová

 

adaptační den