SVISV

Vernisáž fotografií v Domově pro seniory

Vernisáž fotografií v Domově pro seniory na Modřínové ulici

Dne 22. 6. 2015 v 15:45 h se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy fotografií studentů Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického Valtice s názvem „Valtice očima mladých lidí" v prostorách Domova pro seniory na ulici Modřínové ve Valticích. Akci zahájila ředitelka školy Ing. Ivana Machovcová. Po slavnostní vernisáži proběhl raut připravený zaměstnanci školní jídelny pod vedením paní Jolany Klepáčkové.

Výstava je realizována v rámci finančního daru Americké obchodní komory z programu „One world, many voices". Cílem projektu je zvýšení občanské angažovanosti studentů, zlepšení jejich komunikačních dovedností v anglickém jazyce, uplatnění klíčových kompetencí v reálných situacích a navázání spolupráce v rámci mezigeneračních rozdílů.

Vystavovateli jsou studenti prvních, druhých a třetích ročníků maturitních oborů Agropodnikání a Vinohradnictví.

Největším přínosem výstavy bylo setkání mládeže a seniorů. Sdílení názorů a dojmů obou těchto generací, společné seznámení a propojení vzájemných vztahů a pro studenty možnost uvědomit si, že jednoho dne také zestárnou a budou vděčni mladým lidem za pozornost, kterou seniorům touto výstavou oni sami poskytli.

Mgr. Jana Riegerová

Ver 1

Ver 2

Ver 3

Ver 4

Ver 5

Ver 6