SVISV

Pálava 2015

Blokové cvičení v CHKO Pálava

Ve středu 13. května jsme se my, studenti prvního ročníku oboru Vinohradnictví, vydali s panem učitelem Jíchou na blokové cvičení po CHKO Pálava, a to v rámci probírané látky v biologii.

I když šlo o cvičení z biologie, kde jsme si měli procvičit názvy rostlin a poznat chráněné poklady Pálavy, procvičili jsme si i naše svaly☺. Autobusem jsme dojeli do Pavlova, odkud jsme se vydali na Děvičky. Už cestou tam jsme si s panem učitelem ukázali různé zástupce čeledí, které momentálně probíráme v našich hodinách. Když jsme vyšplhali na Děvičky, naskytl se nám velkolepý výhled na Novomlýnské nádrže a vesnice okolo nich. Poté jsme se vypravili dál přes vysílač a malou vesničku Klentnice na Sirotčí hrádek, odkud jsme měli také nádherný výhled na okolní krajinu. Po malé svačinové přestávce jsme pokračovali k cíli naší cesty, do Mikulova. V Mikulově jsme si dali rozchod na malé občerstvení a šli jsme na nádraží, kde už nás čekal motoráček zpět do Valtic. A tímto náš „výlet" skončil. I když jsme z něj byli všichni vyčerpaní, až na pana učitele, který by si výpravu klidně hned zopakoval, náramně jsme si výlet užili.

Klára Klimecká, 1. A

Palava 1 

 Palava2Palava4

Palava 3