SVISV

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala studentům Střední odborné školy vinařské a středního odborného učiliště zahradnického Valtice a jejich odbornému vedení Ing. Janu Kowolovskému za provedení jarní údržby zeleně v areálu Domova pro seniory ve Valticích.


Ludmila Čechová - vedoucí Domova seniorů Valtice

Podekovani1

Podekovani2