SVISV

Paris Agricultural Show 2015

Paris Agricultural Show 2015

Ve dnech 23. – 26. 2. 2015 jsme se zúčastnili jako zástupci naší školy Zemědělského veletrhu v Paříži (Paris Agricultural Show), jehož součástí byly i dvě soutěže. Jedna pod názvem Coucours de Jugement des Animaux par les Jeunes (soutěž pro mladé zemědělce, kteří měli za úkol hodnotit hospodářská zvířata) a druhá pod názvem Coucours des Jeunes Professionnels du Vin (soutěž pro mladé vinaře, kde jsme měli za úkol poznat o ohodnotit jednotlivé vzorky vín).
Cestu jsme započali na vídeňském letišti a o půl 1 odpoledne jsme už vyráželi do centra hlavního města Francie z letiště.
První den jsme si užili volna a tak jsme si v klidu mohli prohlédnout Eiffelovu věž, Invalidovnu, Louver, Champs – Elysées, Alexandrův most a jiné památky krásné Paříže.
Druhý den už byl náročnější. Prvním úkolem druhého dne bylo dopravit se tramvají na pařížské výstaviště, kde se poprvé setkali všichni účastníci. Poté jsme se přesunuli na prezentaci o vinařských oblastech Francie, z které jsme měli čerpat po celou dobu soutěže. Náplní prezentace byla ukázka několika vzorků francouzských vín, jak bílých tak červených. S přáním hodně úspěchů při nadcházející soutěži jsme se rozprchli po výstavišti, abychom si také mohli prohlédnout jednotlivé výstavy. Mohl jsem navštívit pavilon s produkty snad ze všech odvětví francouzského zemědělství, pavilon s vystavenými zvířaty – drůbeží, králíky, koňmi, skotem, holuby, psy či pavilon se stánky s kuchyní snad z celého světa. Večer jsme s ostatními delegacemi (např. z Bulharska, Estonska, Švýcarska, Švédska, Ukrajiny....) připravili pro návštěvníky výstavy ,,evropský bufet", kde každá ze zemí prezentovala jídlo a nápoje tradiční právě pro jejich zemi.
Ve středu přišlo to, na co jsme celou návštěvu Paříže čekali – soutěž. V ranních hodinách jsme již netrpělivě a taky trošku nervózně čekali před pavilonem, až to započne. Samotná soutěž (týkající se mladých vinařů) se skládala ze dvou částí. V první měli zúčastnění za úkol rozeznat odrůdy a přiřadit k nim oblast, cenu a rok výroby. Druhá část spočívala v hodnocení vzorků a odhalení případných nedostatků. Čas mezi koncem soutěže a vyhlášením jsem opět vyplnili prohlídkou výstaviště a toho, co jsme ještě nestihli. Mimo to jsme mohli shlédnout novináři sledovanou prezentaci pavilonu francouzského ministerstva zemědělství plánovaného v Milánu. Navečer už jsme netrpělivě očekávali slavnostní vyhlášení soutěže následované rautem.
Ve čtvrtek po snídani jsme měli ještě dostatek času pro navštívení katedrály Sacre –Coeur a vítězného oblouku. Odpoledne jsme se vydali na nádraží směr letiště a odlétali jsme zpět do Vídně a odtud domů.
Sám bych tuto cestu zhodnotil jako velmi zajímavý zážitek, poznání nových přátel z různých zemí, jejich kultury i produktů.

O. Tichý, 3.A

 

Paris1

Paris2

Paris3

Paris4

Paris5

Paris6

Paris7