SVISV

Začátek roku 2015 v hektickém stylu

5. ledna 2015 jsme se ve škole všichni sešli příjemně zrelaxovaní právě prožitými vánočními prázdninami. Studenti čtvrtých ročníků seděli v lavicích s vážnými výrazy, jakoby je ten přelom roku donutil zpytovat jejich svědomí, uvědomit si, že k maturitě neboli „zkoušce dospělosti" už zbývá jen krůček a je tedy zapotřebí k učivu a docházce do školy přistoupit konečně svědomitě. 4. B – třída oboru Agropodnikání zahájila rok 2015 pasováním se do řad maturantů. Slavnostní stužkování všech spolužáků proběhlo 9. 1. 2015 v Genobance v Lednici.

Třetí ročníky oboru Vinohradnictví a oboru Agropodnikání se se svými třídními učiteli tedy Ing. Miroslavem Jíchou a mojí maličkostí J vrhly ve velkém do příprav na nadcházející školní ples. Kolotoč shánění darů do tomboly a vzorků vín do Koštu rodičovských vín, který každoročně probíhá v rámci celého plesu naší školy, se rozjel jak Pendolíno. J Děkujeme moc Vám všem, kteří jste přispěli, ať už vzorkem vína nebo darem do tomboly.

Ve víru radostných příprav se ocitly také první ročníky, jež po čtyřleté pauze začátkem března vyrazí na týdenní lyžařský výcvik.

Chvíli oddechu nemá ani mistrová odborného výcviku paní Božena Fialová, která se v současné době intenzivně věnuje přípravě našich žákyní oboru Prodavačka/aranžérka květin na zahraniční soutěž – Malinovský Valentýn.

PhDr. Petra Manišová 

zacatek roku 2015