SVISV

Adaptační dny

Přechod ze základní školy na střední školu je pro studenty velmi náročný. Nejistota z neznámého prostředí, z nových spolužáků a učitelů trápí většinu z nich. Proto ve dnech 4. a 5. září 2014 zorganizovaly třídní učitelky prvních ročníků ( Mgr. Pekárková, PhDr. Kilianová, Ing. Tomková ) adaptační dny. Jejich cílem bylo napomoci utváření nových třídních kolektivů.
Ve čtvrtek byli studenti částečně seznámeni s historií Valtic. Pod vedením učitelek prošli zámecký park a centrum města , v němž se nachází střední škola, ve které se rozhodli studovat. Další program probíhal ve víceúčelové hale, kde se chlapci a dívky účastnili sportovních soutěží a seznamovacích her.
V pátek žáky čekala pocitová Stezka bosou nohou. První jejich kroky vedly na kolonádu Reistna a odtud prosluněnými vinohrady kolem rakouských hranic do sousední obce Schrattenberg. Na trase dlouhé 5km se nachází 11 stanovišť na kterých si všichni vyzkoušeli např. balancování na vratkém mostě z dřevěných trámů, paměťovou stezku, odvážnější se sklouzli na přírodní skluzavce nebo se prošli bosky v bahně.
Během obou dnů si prváci i učitelky užili hodně legrace a alespoň trochu se vzájemně poznali.Shodli se na tom, že společně prožité dny byly fajn a že takové akce by mohly bývat častěji. Z úsměvů ve tvářích bylo jasné, že se akce vydařila.

ADAPŤÁK

Na čtvrtek a pátek jsme se někteří těšili
jako na velký svátek.

Čtvrtek jsme strávili hrami
s třídními učitelkami.

V pátek ke kolonádě vinohradem
vzali jsme to horem pádem.

Do Rakouska Bosou nohou pěšky
šlapalo se nám moc hezky.

Nic jsme nenechali náhodě,
vše proběhlo v pohodě.

Adapťák byl super, fajn ,
ozývalo se ze všech stran.

adapt1

adapt2

adapt3

adapt4

adapt5