SVISV

Praxe ve Francii

NA MĚSÍC DO FRANCIE!

V letošním roce se Střední odborná škola vinařská Valtice zapojila do projektu Leonardo Da Vinci, díky kterému se čtyři studenti (Brabec Tomáš, Homola Michal, Růžička Matěj a Vavřík Michal – všichni studenti 3. ročníku oboru Vinohradnictví a Agropodnikání) mohli zúčastnit měsíčního pobytu ve Francii ve dnech 15. 9. – 12. 10. Studenti oboru Agropodnikání pracovali na školní farmě partnerské střední školy ve městě Mirande. 

„Se studenty partnerské školy jsme se účastnili exkurzí do farem se zaměřením na chov koní. V rámci odborné praxe jsme s francouzskými studenty poklízeli zvířata, učili se kastrovat prasata, předvedli nám kastraci kohoutů. V kovárně jsme si sami mohli vyzkoušet kování podkov, v sedlárně jsme se učili zpracovávat kůži. Měli jsme možnost vidět výrobu paštik a sami jsme na lince vyzkoušeli všechny výrobní procesy až po uzavírání do konzerv. Měli jsme možnost samostatně pracovat i s velkou mechanizací. Diskovali a orali jsme se zcela novým traktorem Claas  ARION 530. V případě nezbytných oprav nám byla k dispozici fantasticky vybavená dílna. Opravy jsme prováděli samostatně pouze pod dohledem odborného vedoucího. O víkendu jsme se zaměstnanci školy navštívili nedaleké Pyreneje. Vystoupali jsme až k vysokohorskému jezeru, u kterého nám přichystali výborný piknik. Poslední týden jsme se přesunuli do vinařské školy ve městě Riscle. Viděli jsme mechanizovanou sklizeň hroznů, zpracování a výrobu vína. Zúčastnili jsme se také exkurze do největšího vinařského podniku v okolí. Prošli jsme celý podnik od lisovny až po prodej vín. Nejvíce mě zaujal dvůr plný obřích tanků a plně automatická stáčecí linka, kde vše pracovalo pouze pod dohledem,“ říká Tomáš Brabec.

Studenti oboru Vinohradnictví pracovali v  rodinném vinařství ve městě Mirepoix. Měli možnost poznat sklizeň a zpracování hroznů, výrobu vína a expedici hotových produktů.

„Pobyt ve Francii byl velmi přínosný. Měl jsem možnost poznat velké množství pracovišť, nejmodernější technologie, ale i jinou (velmi přátelskou) mentalitu Francouzů,“ dodává Tomáš.

Francie 1


Francie 2


Francie 3


Francie 4